Rozdíl mezi psychologem a psychiatrem

Psychiatr má medicínské vzdělání, je zaměřen na léčbu psychických nemocí a poruch a může předepisovat léky. Psycholog má oproti tomu vzdělání humanitní, může být zaměřen více směry. Psychologové se zabývají diagnostikou a poradenstvím v nejrůznějších oborech. Nejčastěji se zabývají poradenstvím v rodinných i pracovních vztazích, seberozvojem a pedagogickým poradenstvím. K léčbě psychických poruch využívají psychoterapii a často fungují v kombinaci…

Jak funguje psychoterapie?

Existují různé směry psychoterapie, ale v zásadě mají tři základní cíle. Pomoci klientovi porozumět, co se děje, proč se například nemůže zbavit smutku nebo špatných myšlenek. Odstranit příčinu psychické poruchy, což může být například nesprávně zpracovaná těžká událost (rozvod, nemoc, problém ve výchově). Konečným cílem je naučit klienta novým a především zdravějším reakcím.

Kdy byste měli navštívit psychologa?

V zásadě jsou dva základní signály přiléhavost a přiměřenost reakcí a prožívání. Přiléhavost znamená, že reagujeme adekvátně na situaci. Pokud například máme strach vyjít na ulici je to nepřiléhavé. Přiměřenost se týká intenzity a délky prožívání, například pokud se mi rozbije můj oblíbený hrníček a já kvůli tomu již pět hodin v kuse pláču, je něco s mou psychikou v…

Jak vám pomáhá psychoterapie?

Terapie v prví fázi přináší úlevu. Člověk si uvědomí, že v tom není sám. V další fázi většinou klient zažije „AHA ZÁŽITEK“ tedy okamžik, kdy porozumí v čem je problém. Společně s terapeutem pak nacházejí cesty, jak problém vyřešit. Úspěšná terapie nejen zabaví jedince aktuálních obtíží, ale také ho vybaví do budoucna mechanismy, jak  do toho „zase“ nespadnout.