BLANKA BUDINSKÁ

Individuální, skupinové i arteterapie

81c36fab-d490-4055-9f6b-d1163273f943
Vzdělání:
 • Gymnázium Frýdlant 
 • Střední policejní škola Praha  
 • 1.LF UK Praha, obor Adiktologie
 • Dvouletý výcvik v profesních  dovednostech (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku)
 • Systematický dvouletý sebezkušenostní výcvik v arteterapii a artelfiletice.(Cultio,PhDr.Marianna Štefančíková,PhD.)
 • Kurz imaginativních  technik (Cultio)
 • Výcvik – vzdělávání  v prevenci a terapii traumatu, hlubinně  dynamická psychoterapie (Rafael institut Praha) – trvá 
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální  práce zaměřená na psychoterapii –  trvá
Praxe:
 • 16 let praxe ve služebním poměru u PČR
 • 11 let praxe v oboru léčby závislostí
Zavolejte mi nebo napište:

+420 773 527 721

blankabudinska@re-start.cz

81c36fab-d490-4055-9f6b-d1163273f943

BLANKA BUDINSKÁ

Individuální, skupinové i arteterapie

Vzdělání:
 • Gymnázium Frýdlant 
 • Střední policejní škola Praha  
 • 1.LF UK Praha, obor Adiktologie
 • Dvouletý výcvik v profesních  dovednostech (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku)
 • Systematický dvouletý sebezkušenostní výcvik v arteterapii a artelfiletice.(Cultio,PhDr.Marianna Štefančíková,PhD.)
 • Kurz imaginativních  technik (Cultio)
 • Výcvik – vzdělávání  v prevenci a terapii traumatu, hlubinně  dynamická psychoterapie (Rafael institut Praha) – trvá 
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální  práce zaměřená na psychoterapii –  trvá
Praxe:
 • 16 let praxe ve služebním poměru u PČR
 • 11 let praxe v oboru léčby závislostí
Zavolejte mi nebo napište:

+420 773 527 721

blankabudinska@re-start.cz

Jak přemýšlím

Nejvíce mne vystihují úryvky z knihy Chlapec, krtek, liška a kůň

– Charles Mackesy

„NENÍ TO ZVLÁŠTNÍ? VIDÍME SE JEN ZVENČÍ, ALE SKORO VŠECHNO SE DĚJE UVNITŘ..“

„TAKŽE VY O MNĚ VŠECHNO VÍTE?“ ZEPTAL SE CHLAPEC..
„ANO“ ODVĚTIL KŮŇ.
„A STEJNĚ MĚ MÁTE RÁDI?“
„MÁME TĚ RÁDI O TO VÍC..“

Vím, že v životě často procházíme nesnadnými úskalími na která často nebýváme připraveni. Ve své profesi přistupuji s velkým respektem ke každému životnímu příběhu lidí, se kterými se setkávám. Zejména pak ke klientům, kteří chtějí pomoci nalézt sílu svou stávající tíživou situaci řešit .Věřím, že tato síla je v každém z nás. Pouze jsou období, kdy se  pro nás může stát z různých důvodů hůře viditelnou.

VERONIKA PLEŠTILOVÁ

Individuální terapie

378cfa8d-00a5-472c-b220-7d661fc6d5b4
Vzdělání:
 • Magisterský obor speciální pedagogiky dramaterapie (UPOL)
 • Kompletní krizová intervence (Déčko Liberec)
 • Výcvik v relaxačních technikách (Hélio centrum pro duševní zdraví)
 • Narativní přístup v práci s dětskou klientelou (Velký vůz Sever)
 • Kompletní psychoterapeutický výcvik v Integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP)
Praxe:
 • Dlouholetá praxe v oblasti léčby závislostí a poskytování krizové intervence
Zavolejte mi nebo napište:

+420 721 388 427

veronikaplestilova@re-start.cz

VERONIKA PLEŠTILOVÁ

Individuální terapie

Vzdělání:
 • Magisterský obor speciální pedagogiky dramaterapie (UPOL)
 • Kompletní krizová intervence (Déčko Liberec)
 • Výcvik v relaxačních technikách (Hélio centrum pro duševní zdraví)
 • Narativní přístup v práci s dětskou klientelou (Velký vůz Sever)
 • Kompletní psychoterapeutický výcvik v Integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP)
Praxe:
 • Dlouholetá praxe v oblasti léčby závislostí a poskytování krizové intervence
Zavolejte mi nebo napište:

+420 721 388 427

veronikaplestilova@re-start.cz

378cfa8d-00a5-472c-b220-7d661fc6d5b4

Jak přemýšlím

Zaměřuji se na individuální psychoterapii a poradenství.
Často se ve své praxi setkávám s tématy lidí na životní křižovatce.
V místě života, kde člověk hledá sám sebe, a touží najít a uchovat v sobě svobodu a mír.

Poskytuji podporu a bezpečný prostor těm, kteří ho hledají, a zatím ho nemají.

Individuální, skupinové i arteterapie