Jak vám pomáhá psychoterapie?

Terapie v prví fázi přináší úlevu. Člověk si uvědomí, že v tom není sám. V další fázi většinou klient zažije „AHA ZÁŽITEK“ tedy okamžik, kdy porozumí v čem je problém. Společně s terapeutem pak nacházejí cesty, jak problém vyřešit.

Úspěšná terapie nejen zabaví jedince aktuálních obtíží, ale také ho vybaví do budoucna mechanismy, jak  do toho „zase“ nespadnout.