NAŠE SLUŽBY

81c36fab-d490-4055-9f6b-d1163273f943

BLANKA BUDINSKÁ

Individuální, skupinové i arteterapie

Vzdělání:
 • Gymnázium Frýdlant 
 • Střední policejní škola Praha  
 • 1.LF UK Praha, obor Adiktologie
 • Dvouletý výcvik v profesních  dovednostech (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku)
 • Systematický dvouletý sebezkušenostní výcvik v arteterapii a artelfiletice.(Cultio,PhDr.Marianna Štefančíková,PhD.)
 • Kurz imaginativních  technik (Cultio)
 • Výcvik – vzdělávání  v prevenci a terapii traumatu, hlubinně  dynamická psychoterapie (Rafael institut Praha) – trvá 
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální  práce zaměřená na psychoterapii –  trvá
Praxe:
 • 16 let praxe ve služebním poměru u PČR
 • 11 let praxe v oboru léčby závislostí
Zavolejte mi nebo napište:

+420 773 527 721

blankabudinska@re-start.cz

Jak přemýšlím

Nejvíce mne vystihují úryvky z knihy Chlapec, krtek, liška a kůň

– Charles Mackesy

„NENÍ TO ZVLÁŠTNÍ? VIDÍME SE JEN ZVENČÍ, ALE SKORO VŠECHNO SE DĚJE UVNITŘ..“

„TAKŽE VY O MNĚ VŠECHNO VÍTE?“ ZEPTAL SE CHLAPEC..
„ANO“ ODVĚTIL KŮŇ.
„A STEJNĚ MĚ MÁTE RÁDI?“
„MÁME TĚ RÁDI O TO VÍC..“

Vím, že v životě často procházíme nesnadnými úskalími na která často nebýváme připraveni. Ve své profesi přistupuji s velkým respektem ke každému životnímu příběhu lidí, se kterými se setkávám. Zejména pak ke klientům, kteří chtějí pomoci nalézt sílu svou stávající tíživou situaci řešit .Věřím, že tato síla je v každém z nás. Pouze jsou období, kdy se  pro nás může stát z různých důvodů hůře viditelnou.

VERONIKA PLEŠTILOVÁ

Individuální terapie

Vzdělání:
 • Magisterský obor speciální pedagogiky dramaterapie (UPOL)
 • Kompletní krizová intervence (Déčko Liberec)
 • Výcvik v relaxačních technikách (Hélio centrum pro duševní zdraví)
 • Narativní přístup v práci s dětskou klientelou (Velký vůz Sever)
 • Kompletní psychoterapeutický výcvik v Integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP)
Praxe:
 • Dlouholetá praxe v oblasti léčby závislostí a poskytování krizové intervence
Zavolejte mi nebo napište:

+420 721 388 427

veronikaplestilova@re-start.cz

378cfa8d-00a5-472c-b220-7d661fc6d5b4

VERONIKA PLEŠTILOVÁ

Individuální terapie

378cfa8d-00a5-472c-b220-7d661fc6d5b4
Vzdělání:
 • Magisterský obor speciální pedagogiky dramaterapie (UPOL)
 • Kompletní krizová intervence (Déčko Liberec)
 • Výcvik v relaxačních technikách (Hélio centrum pro duševní zdraví)
 • Narativní přístup v práci s dětskou klientelou (Velký vůz Sever)
 • Kompletní psychoterapeutický výcvik v Integrativní Gestalt psychoterapii (INSTEP)
Praxe:
 • Dlouholetá praxe v oblasti léčby závislostí a poskytování krizové intervence
Zavolejte mi nebo napište:

+420 721 388 427

veronikaplestilova@re-start.cz

Jak přemýšlím

Zaměřuji se na individuální psychoterapii a poradenství.
Často se ve své praxi setkávám s tématy lidí na životní křižovatce.
V místě života, kde člověk hledá sám sebe, a touží najít a uchovat v sobě svobodu a mír.

Poskytuji podporu a bezpečný prostor těm, kteří ho hledají, a zatím ho nemají.

Co o nás říkají klienti

„Když jsem poprvé objevil Re-Start, začal jsem cestu sebepoznání a vyzývání toho, jak se vnímám ve všech svých vztazích v životě, jak minulých, tak současných a budoucích. Nyní přistupuji k lidem a situacím s novou nadějí.“

Kristýna

Kristýna

„Byli jsme na velmi špatném místě a skutečně jste nás zastavili před tím, než bychom se vydali špatným směrem. Slyšeli jsme od vás věci, které jsme možná nechtěli slyšet, ale potřebovali jsme je. Nyní se postupně zlepšujeme ve svém manželství.“

Simona & Michal

Simona & Michal

Individuální, skupinové i arteterapie