Úzkosti a nutkavé chování

Obtěžující úzkostné pocity ovlivňující chování, panické stavy náhlých návalů úzkosti spojených s tělesnými projevy, nutkavé chování spojené s rituály – opakované mytí rukou, nepřiměřená kontrola.